16 Eylül 2016 Cuma

Avokado nasıl yetiştirilir?

Avokado ismi İspanyolca’daki aquacate veya ahucate kelimelerinden türeyerek almıştır. Halk arasında bilinen adı ise Amerikan armududur. Avokadonun anavatanı Meksika’nın merkezinde ve doğusunda bulunan dağlık alanlar ile Guatemala ve Orta Amerika’daki Pasifik sahilleridir. Geniş bir coğrafyaya yayılan polimorfik bir ağaç türü olarak bilinmektedir.

Avokado her zaman yeşil olan subtropik bir meyvedir. Avokado yetiştirme alanların sınırlı olması, yüksek besin değeri ile kendine has lezzeti gibi faktörler, avokadonun pazarlarda fiyatının artmasına sebep olur. Gıda endüstrisinde değerli bir meyve olan avokado, içerdiği yağlar ile saç ve yüz bakımı için kremler, el losyonları ve sabunlar gibi bakım malzemelerinin üretilmesinde önemli rol oynar.

Dünya genelinde geniş bir sıcaklık dağılımına sahip olan avokado, ülkemizde Akdeniz sahil kuşağında uygun yerlerde yetiştirilmektedir.

Genel Yapısı:

Çarpık dallanan bir gövdeye sahiptir. Ağaç gövdesinde uzunlamasına kaba yarıklar bulunur. Bol yapraklı bir tacı bulunur. Koyu yeşil yaprakları eliptik, oval ve mızrak şekillerindedir.

Döllenme biyolojisi:

Avokado meyvesinin oluşumu, çiçeğin açılma evresinde dişicik tepesine başka bir çiçekten çiçek tozu taşınmasıyla gerçekleşir. Dolayısıyla bu oluşumda arı ya da uçan böceklerin tolü büyüktür. Avokado bahçesi tehsis edenlerin dikkat etmesi gereken en önemli hususlardan birisi çeşittir. Çeşit seçimi meyve tutumunu önemli oranda etkilemektedir.

Avokado Çeşitleri:

Bacon: Ağacı dikine ve yüksek bir boyda gelişmektedir. Bacon çeşidi avokadolar soğuğa karşı toleransları ile tanınırlar.

Hass: Düşük sıcaklıklara karşı oldukça hassastır. Ağaç yapısı yayılmacı ve orta büyüklüktedir.

Fuerte: Fuerte cinsi avokadolar soğuklara karşı orta derece dayanıklılığa sahiptir. Fidanlar arazi dikimi sonrası 4-7 yıl içerisinde meyve vermeye başlar.

Zutano: Bacon gibi Zutano çeşidinin de ağacı dikine ve yüksek boyda büyümektedir. Soğuğa dayanıklılığı da iyi bir türdür.

Ettinger: Dik büyüme alışkanlığına sahiptir. Soğuğa karşı Fuerte’ye kıyasla daha dayanıklıdır.

Wurtz: Ayırt edici özelliği ağacının yarı bodur olup yayılarak büyüme alışkanlığına sahip olmasıdır. Birbirine girmiş sarkık dalları olan Wurtz, soğuğa dayanıklılık konusunda Fuerte ile benzerdir.

Pinkerton: Ağacının büyüme prensibi yarı bodur Hass çeşidine benzemektedir. Soğuğa tolerans açısından Hass çeşidi le benzerlik göstermektedir.İklim ve Toprak İstekleri:

Avokado bahçesi tesis edilmesi istenen bölge sert rüzgarlara karşı korunaklı olmalı. Ayrıca sıcaklık da çok düşük olmamalı. Subtropik bir meyve olan avokadonun yetiştirilmesi kışları ılık geçen tropik bölgelerde gerçekleştirilir.

Toprak isteği açısından toleranslı olan avokadolar çeşitli topraklarda yetiştirilebilir. Bununla birlikte alüvyal topraklar en uygun olanıdır.

Üretim

Çoğaltım: Değişik yöntemlerle çoğaltılan avokadolarda en yaygın yöntem aşılamadır. Avokado sıklıkla çöğür anaçlar üstüne göz ve kalem aşısı yapılarak çoğaltılmaktadır.

Ülkemizde avokado çoğaltımında tercih edilen çöğürler, soğuğa dayanıklılığı sebebiyle Meksika çöğürleridir.

Aşılama: Fidanlıklarda ekilen avokado tohumları genellikle ekildikleri senenin sonbaharında aşılama kalınlığına ulaşırlar. Serada ekilen avokado tohumları için ise aşılama kalınlığı 6 ay içerisinde meydana gelir.

Göz aşıları: İlkbahar ya da sonbaharda kabuk vermeye başladığında yapılması gerekir. Antalya’da yapılan denemelerde ilkbahar dönemindeki göz aşılarının daha başarılı olduğu gözlemlenmiştir.

Kalem aşıları: Göz aşılarına nazaran daha seçici bir zaman prensibi vardır.

Çelikle Çoğaltma: Çelikle çoğaltma da bir çeşit çoğaltma yöntemidir. Ne var ki çelikle çoğaltım sonucu alınan verimin aşılama ile alınan verimden daha avantajlı olmadığı görülmüştür.

Uygulama Faaliyeti

-Uygun kazma kürek ile çukur açılır.

-Çukurlar ortalama 60-80 cm genişlik ve derinlikte olmalı.

-Fidan toprağa yerleştirilir.

-Kökün duruşu bozulmayıp çukur kazılır.

-Fidanın aşı kısmı üstte kalmalıdır.

-Avokado fidanı derin dikilmemelidir.

-Dikim sonrası can suyu verip herekle bağlanır.

-Güneş yakmalarına karşın gölgeleme yapılır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Dikkat: Rahatsızlık durumunda mutlaka doktora danışınız. Sitedeki yayınlar yalnızca bilgilendirme amacı taşır. Doktor muayenesi veya tedavisi yerine kullanılamaz.